Job Opportunities

 

Directional Core Drilling Technician

Please send your resume with a cover letter for directional core drilling engineer position.

We will keep your resume in our files for six (6) months and will contact when a position become available that suits your qualifications.

(Send resume in PDF under 1MB)

 

CFO konsern med internasjonalt ansvar

Devico AS søker etter en proaktiv og helhetstenkende CFO som kan ta ansvar for hele økonomifunksjonen, herunder økonomi, skatt og overordnet regnskap. I tillegg til løpende oppgaver, vil det være fokus på skattestrategier og strukturer i konsernet, og ved oppkjøp og etablering av datterselskaper i utlandet. Du er utviklingsorientert og evner å tenke strategisk og langsiktig. Samtidig er du operativ i forhold til daglig driftsoppfølging og tett på våre forretningsområder.

 Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Overordnet ansvar for økonomi og regnskap i konsernet, samt budsjettering og oppfølging av nøkkeltall.
 • Sette seg inn i, utarbeide underlag og sørge for compliance med skatter, toll, avgifter og andre myndighetskrav i Norge og utlandet
 • Vurdering av skatt, toll og juridiske hensyn ved etablering av internasjonale datterselskaper.
 • Etablere kontrollrutiner og følge opp investeringer/tilknyttede selskaper/ datterselskaper
 • Utarbeidelse og oppdatering av konsernets Transfer Pricing Policy, inklusive nødvendige analyser og avtaler med interne og eksterne selskaper.

Ønskede kvalifikasjoner:

Kandidater til stillingen har høyere økonomisk utdannelse, helst på masternivå, samt solid operasjonell erfaring, gjerne fra tilsvarende stilling i industri-/ produksjonsselskaper.

Internasjonal erfaring, erfaring med skatterelaterte problemstillinger i internasjonale virksomheter eller revisjon med spesialisering på skatt vil være en fordel.

For fullstendig stillingsannonse, se www.devico.com eller www.finn.no – kode: 127863977

Søker må snakke norsk, og søknader skrives på norsk. Søknadsfrist er 14. september 2018.

Søknad og CV sendes til:

Devico A/S, Drammensvegen 55, Postboks 206, 7223 Melhus

eller på e-post til anita@devico.no.

Ta eventuelt kontakt med: HR-Manager Anita Holten, Tlf. 92 86 54 09.

 

Logistikkansvarlig

 Som bedriftens operative logistikkansvarlig, vil du få mange spennende og varierte arbeidsoppgaver, hvor ingen dager er like. Er du en strukturert person med evne til å ha mange baller i luften, samtidig som du har gode kommunikasjonsevner og alltid ser etter gode løsninger, kan dette være riktig jobb for deg.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Superbruker på bedriftens ERP-system
 • Overordnet ansvar for bedriftens ordreflyt og planlagte leveranser
 • Sørge for at riktige godkjennelser og formelle krav i forbindelse med internasjonale forsendelser ivaretas
 • Fakturering og oppfølging av utestående fordringer
 • Følge opp og kvalitetssikre logistikkfunksjonene fra ordremottak og leveranse ut til kunde

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet/ høyskole
 • Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for manglende utdannelse
 • God kjennskap med bruk av ERP-system
 • Erfaring med import/ eksport
 • Du behersker engelsk flytende, muntlig og skriftlig

For fullstendig stillingsannonse, se www.devico.com eller www.finn.no – kode: 127757020

 Søker må snakke norsk, og søknader skrives på norsk. Søknadsfrist er 14. september 2018.

Søknad og CV sendes til:

Devico A/S, Drammensvegen 55, Postboks 206, 7223 Melhus

eller på e-post til anita@devico.no.

Ta eventuelt kontakt med: HR-Manager Anita Holten, Tlf. 92 86 54 09.

Please enter your information

*These fields must be completed.

Your Name *

Your Email *

Your Message

Upload your resume *

Share This