Job Opportunities

Devico Bulgaria:

Полеви инженери / Супервайзори по наклонено насочено сондиране

В следствие на голямото увеличение на броя на международните ни проекти и високата активност, Devico търси нови полеви инженери за нашите проекти. Търсим кандидати, които да имат сондажен опит, хора, които са работили в областта на проучването, геотехническото или хидрогеоложкото сондиране или други подобни ,Като полеви инженер на Девико, вие ще участвате в планирането, изпълнението и надзора на всички фази на сондажната дейност, за да отговорите на очакванията на клиента.
Длъжността е свързана с международни пътувания за продължителни периоди от време.

Отговорности:
– Осигуряване на техническа помощ на клиенти и членове на екипажа на сондажната площадка
– Подготвяне на  ежедневни доклади за пробиване и редовна комуникация с представителя на клиента, сондажния персонал и помощния персонал на място.
– Управление на инвентара и доставките на място и подготовка и поддръжка на инструмента за насочено сондиране DeviDrill и друго оборудване на Devico
– Обучение и ръководство на персонала за правилното използване на оборудването на Devico
– Изготвяне на планове за сондиране въз основа на данните от проучването на сондажа и информацията от  отговорника на проекта
– Изготвяне на оборудване за насочване и извършване на сондажни проучвания

Търсим някой с добри комуникативни умения, който да владее писмено и говоримо английски на добро ниво.
Трябва да имате основни технически умения, добро практическо разбиране и да можете да взимате адекватни решения за отстраняване на  технически проблеми.

Предимство е, ако имате инженерна университетска диплома, но съответният опит може да компенсира това.

Ще преминете курс на обучение преди започване на самостоятелна работа по проекти.

Ако смятате, че тази работа е подходяща за вас, моля изпратете Вашето заявление и автобиография на Lachezar.Kirov@devico.no

Directional Core Drilling Technicians

Please send your resume with a cover letter for
directional core drilling engineer position.

We will keep your resume in our files for six (6) months
and will contact when a position become available
that suits your qualifications.

(Send resume in PDF under 1MB)

Share This